Bước 1: Bám vào biểu tượng Calendar ở panel bên trái, sau đó bấm vào + New meeting Bước 2: Điền thông tin chi tiết của cuộc họp Add title: Chủ đề, tên cuộc họp Add required attendees: invite các thành viên trong công ty của bạn Optional: Bấm vào […]

Bước 1: Mọi người khởi động Creative Cloud desktop app Bước 2: Bấm vào biểu tượng bánh răng Bước 3: Chọn vào Apps, sau đó change ngôn ngữ rồi bấm Done Bước 4: Việc đổi ngôn ngữ chỉ áp dụng cho các ứng dụng bạn cài đặt sau khi đổi […]

Autodesk Desktop App, đây là công cụ rất mạnh của Autodesk với công cụ này bạn có thể cài đặt phần mềm, update lên version cao hơn, update cái hotfix, các bản vá để sửa lỗi mà không cần phải tìm kiếm download và cài đặt nhiều bước. Đối với […]

About me

Khang Tran

Là một Support Agent chuyên hỗ trợ về các mảng triển khai cài đặt, quản lý phần mềm, bản quyền của các hãng phần mềm như Autodes, Adobe, Chaosgroup, Microsoft, Bentley,....