Bước 1: Bám vào biểu tượng Calendar ở panel bên trái, sau đó bấm vào + New meeting Bước 2: Điền thông tin chi tiết của cuộc họp Add title: Chủ đề, tên cuộc họp Add required attendees: invite các thành viên trong công ty của bạn Optional: Bấm vào […]

About me

Khang Tran

Là một Support Agent chuyên hỗ trợ về các mảng triển khai cài đặt, quản lý phần mềm, bản quyền của các hãng phần mềm như Autodes, Adobe, Chaosgroup, Microsoft, Bentley,....