Vấn đề: khi các bạn muốn active lại phần mềm của Autodesk (Ví dụ AutoCAD, Revit, 3ds Max…). Mở phần mềm lên bị treo ở bước check license… Giải pháp: Reset lại license của của phầm mềm, có 2 cách, một áp dụng cho các version 2019 trở về trước […]

About me

Khang Tran

Là một Support Agent chuyên hỗ trợ về các mảng triển khai cài đặt, quản lý phần mềm, bản quyền của các hãng phần mềm như Autodes, Adobe, Chaosgroup, Microsoft, Bentley,....