Phần 1: Hướng dẫn lấy System ID Truy cập đường link sau: https://www.foundry.com/licensing/tools Download FoundryLicensingUtility_.exe Sau khi tải về tiến hành cài đặt Tools, sau đó chạy Tool lên Chọn System ID và copy hoặc chụp hình lại để gửi lại đại diện duy nhất ở Việt Nam là Công […]

About me

Khang Tran

Là một Support Agent chuyên hỗ trợ về các mảng triển khai cài đặt, quản lý phần mềm, bản quyền của các hãng phần mềm như Autodes, Adobe, Chaosgroup, Microsoft, Bentley,....