Bước 1: Mọi người khởi động Creative Cloud desktop app Bước 2: Bấm vào biểu tượng bánh răng Bước 3: Chọn vào Apps, sau đó change ngôn ngữ rồi bấm Done Bước 4: Việc đổi ngôn ngữ chỉ áp dụng cho các ứng dụng bạn cài đặt sau khi đổi […]

About me

Khang Tran

Là một Support Agent chuyên hỗ trợ về các mảng triển khai cài đặt, quản lý phần mềm, bản quyền của các hãng phần mềm như Autodes, Adobe, Chaosgroup, Microsoft, Bentley,....