Hướng dẫn các bạn download Photoshop CS6, cài đặt và kích hoạt phần mềm. Link Download Photoshop CS6 Các bài viết nên đọc:Hướng dẫn download, cài đặt và active phần mềm 3ds Max 2021Hưỡng dẫn download, cài đăt và active phần mềm Adobe Indesign 2020 Tiến hành cài đặt Sau […]

About me

Khang Tran

Là một Support Agent chuyên hỗ trợ về các mảng triển khai cài đặt, quản lý phần mềm, bản quyền của các hãng phần mềm như Autodes, Adobe, Chaosgroup, Microsoft, Bentley,....