Bước 1: Bám vào biểu tượng Calendar ở panel bên trái, sau đó bấm vào + New meeting Bước 2: Điền thông tin chi tiết của cuộc họp Add title: Chủ đề, tên cuộc họp Add required attendees: invite các thành viên trong công ty của bạn Optional: Bấm vào […]

Dịch vụ quản lý tài liệu dự trên nền tảng đám mây dành cho dự án công trường và các team dự án. BIM 360 Docs phát hành các giải pháp chính sau: Quản lý tất cả các bản vẽ 2D, mô hình 3D, và tất cả các liệu định […]

About me

Khang Tran

Là một Support Agent chuyên hỗ trợ về các mảng triển khai cài đặt, quản lý phần mềm, bản quyền của các hãng phần mềm như Autodes, Adobe, Chaosgroup, Microsoft, Bentley,....